bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Zrakoplovni saobraćaj

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Geoinformacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nejla Kalajdžisalihovič
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Metodologija istraživačkog i naučnog rada

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologijski marketing

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Method : Lecture
Više informacija

Informacije i komunikacije

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Huremović, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje projektima i investicijama u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacione tehnologije i špeditersko poslovanje

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Ekonomika u transportu i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Špeditersko poslovanje

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Azra Ferizović, Mr. Aida Kalem
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 6

Pretražite predmete