bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Drugi ciklus

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestara),

  • 120 ETCS bodova
  • Dva odsjeka, šest usmjerenja

II ciklus studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestara), za sva usmjerenja.

Drugi ciklus studija na FSK uključuje:

  • trajanje studija 2 godine (4 semestra) i ukupno se na II cikkusu studija dobije 120 ETCS bodova,
  • predmeti su jednosemestralni i nastava se odvija se kroz 30 sati sedmično,
  • osigurana je vertikalna i horizontalna prohodnost studenata na oba odsjeka i svim smjerovima.

Nastavni proces na prvom ciklusu studija se odvija kroz: 

  • predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe,
  • projektne zadatke, seminarske radove, zadaće, kvizove,
  • praksu obavljenu u privrednim subjektima.

Nastava je organizovana na dva odsjeka i šest smjerova:

Odsjeci

Saobraćaj

Komunikacije

Usmjerenja Saobraćaj

Cestovni saobraćaj

Željeznički saobraćaj

Zrakoplovni saobraćaj

Usmjerenja Komunikacije

Komunikacijske tehnologije

Kompjuterske i informacijske tehnologije

Poštansko-logističke tehnologije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, 71000 Sarajevo

+387 33 565 200
info@fsk.unsa.ba


Studijski programi – II ciklus

Zašto upisati?
O fakultetu
Poslije fakulteta

Zašto upisati FSK?

Svako se u životu nađe na velikoj životnoj raskrsnici. Svi imaju odgovornost prema svojim odlukama, pa je tako jedna od važnijih životnih raskrsnica i upis fakulteta. Izbor fakulteta je izbor  budućnosti. Postavlja se pitanje zašto bi nečiji izbor trebalo da bude Fakultet za saobraćaja i komunikacije Univerziteta u Sarajevu? Razloga je mnogo, a neki od njih su vezani za predmet razmišljanja i naravno interesovanja. Ako se pitate šta možete naučiti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, najbolje je da pogledate odsjeke i usmjerenja, studijske programe i uslove koje pruža Fakultet.

Naš cilj

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je osnovan 1977. godine i danas je najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja i komunikacija koja ima značajnu ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u BiH i jugoistočnom regionu Evrope. Fakultet za saobraćaj i komunikacije pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice i amfiteatre, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku…. U fokusu aktivnosti Fakulteta su studenti. Nastavni kadar Fakulteta svojim radom i zalaganjem se trudi da kod studenata formira pozitivan stav prema učenju, razvija želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Posebnu pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni dio nastavnog plana. Zadatak osoblja Fakulteta je da omogući, uz uvažavanje najviših akademskih standarda, sticanje znanja, vještina i sposobnosti analitičkog rasuđivanja u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem ove oblasti.

Nakon diplomiranja

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije organizuje nastavu na dva odsjeka i pet smjerova.

Sa ponosom možemo reći da se inžinjeri saobraćaja i komunikacija zapošljavaju u brojnim preduzećima i sektorima, a između ostalih ističemo sljedeće oblasti i kompanije