bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Erasmus +

Fakultet sa saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu učestvuje u 2 ERASMUS + projekta “PELMOB” i “DGTRANS”