info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Geoinformacijski sistemi

Odsjek
KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija
II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar
I semestar
Krediti
6 ECTS

Cilj predmeta