bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Treći ciklus

Treći ciklus studija na FSK traje 3 godine.

III ciklus studija

Treći ciklus studija na FSK uključuje:

  • studij traje 3 godine
  • I godina: 4 nastavna predmeta
  • II godina: 2 nastavna predmeta + naučno istraživački radovi i projekti
  • III godina: izrada i odbrana doktorskog rada

Studij III ciklusa studija (doktorski studij)  Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu ustrojava se kao studij za stjecanje akademskog stepena doktora tehničkih nauka u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.

U NASTAVKU SE NALAZI POTREBNA DOKUMENTACIJA I REGULATIVA ZA III CIKLUS STUDIJA.

Tumacenje Pravila III ciklus – 27.4.2022.

Dopuna Pravila studiranja III ciklus UNSA

Pravila III ciklus studija

Odluka Senata – Pravila III ciklus

Rulebook for for the third cycle studies at the University in Sarajevo

Treci ciklus popis pravila i odluka sa UNSa

Odluka Senata – Izmjena i dopuna Pravila 24. 11. 2021. godine

Izmjena i dopuna Pravila III ciklus oktobar 2019

NPiP-final

Lista-nastavnika_III_ciklus_2022_2023-revidirana

Obrazac-1-za-izborne-predmete

OBRAZAC DS 1 – PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

OBRAZAC DS 2 – PRIJAVA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE_

OBRAZAC DS 3 – ZAHTJEV ZA PROMJENU TEME_MENTORA_

OBRAZAC DS 4 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ DOKTORANTA_

OBRAZAC DS 5 – GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENTORA_

OBRAZAC DS 6 – IZVJESTAJ O PODOBNOSTI TEME I KANDIDATA_

OBRAZAC DS 7 – PRIJAVA RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE_

OBRAZAC DS 8 – ZAPISNIK O PREZENTACIJI RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE_

OBRAZAC DS 9 – IZVJESTAJ O OCJENI DOKTORSKE DISERTACIJE_

OBRAZAC DS 10 – PROTOKOL I ZAPISNIK ODBRANE_