bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Treći ciklus

Treći ciklus studija na FSK traje 3 godine.

III ciklus studija

Treći ciklus studija na FSK uključuje:

  • studij traje 3 godine
  • I godina: 4 nastavna predmeta
  • II godina: 2 nastavna predmeta + naučno istraživački radovi i projekti
  • III godina: izrada i odbrana doktorskog rada

Studij III ciklusa studija (doktorski studij)  Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu ustrojava se kao studij za stjecanje akademskog stepena doktora tehničkih nauka u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.