info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek
KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija
I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Alem Čolaković
Semestar
III semestar
Krediti
6 ECTS