bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Uprava fakulteta

Dekan

amel.kosovac@fsk.unsa.ba

Prodekan za finansije

samir.causevic@fsk.unsa.ba

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

alem.colakovic@fsk.unsa.ba

Prodekan za kvalitet

fadila.kiso@fsk.unsa.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju

azra.ferizovic@fsk.unsa.ba

Prodekan za naučno-istraživački rad

ahmed.ahmic@fsk.unsa.ba

Šef Odsjeka Komunikacije

bakir.karahodza@fsk.unsa.ba

Šef Odsjeka Saobraćaj

muharem.sabic@fsk.unsa.ba