bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Uprava fakulteta

Dekan
amel.kosovac@fsk.unsa.ba
Prodekan za finansije
samir.causevic@fsk.unsa.ba
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
alem.colakovic@fsk.unsa.ba
Prodekan za kvalitet
fadila.kiso@fsk.unsa.ba
Prodekan za međunarodnu saradnju
azra.ferizovic@fsk.unsa.ba
Prodekan za naučno-istraživački rad
ahmed.ahmic@fsk.unsa.ba
Šef Odsjeka Komunikacije
belma.maslesa@gmail.com
Šef Odsjeka Saobraćaj
mustafa.mehanovic@fsk.unsa.ba