bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Zrakoplovni saobraćaj

Primjenjena matematika i statistika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inženjerska matematika II

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Damir Hasanspahić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inženjerska matematika I

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Vahidin Hadžiabdić, Mr. Damir Hasanspahić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Vertikalni transport

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Industrijski transport

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ahmed Ahmić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarstvo i informatika

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Dr.sc Sabina Baraković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Inteligentni transportni sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Drago Ezgeta
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Aeronautičke usluge

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Tomislav Mihetec
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje zrakoplovnim saobraćajem

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Mr. Lejla Nikšić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnološke analize zrakoplovnog saobraćaja

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muharem Sabić, Mr. Edvin Simić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 6

Pretražite predmete