bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Upoznajte nas…

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. 

U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije organizuje nastavu na dva odsjeka (pet smjerova). U skladu sa navedenim, Fakultet ima veliku ulogu u razvoju cjelokupne privrede Bosne i Hercegovine.

Misija

Misija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da u sastavu Univerziteta u Sarajevu, obavlja djelatnost visokog obrazovanja u tri ciklusa studija sa odgovarajućim akademskim stepenima i nastavnim programima i da kroz nastavu i istraživanje educira međunarodno priznate kadrove koji će svojim kvalitetom, sposobnošću i kreativnošću u saobraćaju i komunikacijama doprinjeti naučnom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.

Vizija

Vizija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu je da se razvije u modernu evropsku visokoškolsku instituciju, kompatibilnu s relevantnim fakultetima u zemljama EU i regiji, te postati prepoznatljivo mjesto visokog nivoa kvaliteta u obrazovanju, istraživanjima i pružanju stručnih konsultantskih usluga u oblasti cestovnog, telekomunikacijskog, željezničkog, poštanskog i zračnog saobraćaja.

Cilj

 Fakultet  će kroz procese sticanja novih znanja, vještina i trajnog osposobljavanja studenata kroz I, II i III ciklus za samostalan rad i cjeloživotno učenje, osposobi kompetentne inženjere, koji će generirati razvoj sektora saobraćaja i komunikacija naše zemlje, te mlade stručnjake sposobne da se uključe u saradnju i nastavak edukacije na univerzitetima.

Infrastruktura fakulteta

Fakultet pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice i amfiteatre, računarske centre, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku, itd. U fokusu aktivnosti Fakulteta su studenti, a posebna pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, pa je stručna praksa obavezan sastavni dio nastavnog plana.

Diplomiranje

Od osnivanja Fakulteta za saobraćaj i komunikacije do marta 2014. godine na Fakultetu je diplomiralo:

 • 1024 studenta: dipl.ing. VII stepena
 • 531 studenata: Bachelor ing. saob. i kom.
 • 166 studenta: ing. VI stepena
 • 23 kandidat: magistara tehničkih nauka (od 1995. godine)
 • 229 kandidat: magistar-master saob. i kom.
 • 21 kandidat: doktori tehničkih nauka

Fakultet za saobraćaj i komunikacije – kroz projekat Tempus, među prvima fakultetima u BiH je usaglasio svoje nastavne planove i programe sa pojedinim srodnim evropskim fakultetima.Ovaj plan omogućava mobilnost studenata tokom studija i ekvivalenciju diploma u okviru Evropskog visokoškolskog studija.

Naučno-istraživačka saradnja

Fakultet ima uspješnu saradnju sa više univerziteta i fakulteta kao što su:

 • Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu
 • Saobraćajni fakultet u Varšavi
 • Politehnički univerzitet u Torinu
 • University of Southampton, King’s College Cambridge London
 • Građevinski fakultet u Mariboru, Slovenija
 • Higher School of Transport, Sofia, Bulgaria

Fakultet ima uspješnu saradnju i sa većim brojem privrednih subjekata kao što su:

BH telecom d.d., HT Mostar, BH pošta, Željeznice FBiH, KJP Gras Sarajevo, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, BH Airlines, Centrotrans Eurolines, Ministarstvo prometa i komunikacija, BIHAMK, itd.