bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predmeti

Inspekcija cesta (RSI) i revizija cesta (RSA) / Road safety inspection (RSI) and Road Safety Audit (RSA)

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

ICT u cestovnom saobraćaju / ICT in road traffic

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Drago Ezgeta, Dr.sc. Samir Čaušević
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Softverski alati za simulaciju i analizu cestovnog saobraćaja / Software tools for simulation and analysis of road traffic

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Osman Lindov
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Električna i autonomna cestovna vozila / Electric and autonomous road vehicle

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Mustafa Mehanović, Dr.sc Suada Dacić
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Primjena GIS-a u saobraćajnom inžinjerstvu

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne internet tehnologije

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacijski sistemi mrežnih operatera

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Geoinformacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 17

Pretražite predmete