bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Zrakoplovni saobraćaj

Logistika u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović, Mr.sc Mirza Berković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Osnovi saobraćajnih i komunikacijskih sistema

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Abidin Deljanin, Mr.sc Mirza Berković
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sistemsko inženjerstvo

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Menadžment u transportu i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc. Samir Čaušević, Mr. Belma Memić
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Elektrotehnički sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Irfan Turković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 4 5 6

Pretražite predmete