bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Komunikacijske tehnologije

Napredne internet tehnologije

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacijski sistemi mrežnih operatera

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Geoinformacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura komunikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Mr. Irma Sokolović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarske mreže i protokoli

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Distribuirani računarski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Arhitektura komunikacijskih mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje odnosima sa korisnicima

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologijski marketing

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Method : Lecture
Više informacija
1 2 3 4 5

Pretražite predmete