info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Napredne internet tehnologije

Odsjek
KOMUNIKACIJE
Ciklus studija
II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Alem Čolaković
Semestar
III semestar
Krediti
6 ECTS