info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Distribuirani računarski sistemi

Odsjek
KOMUNIKACIJE
Ciklus studija
II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar
II semestar
Krediti
6 ECTS