bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Kompjuterske i informacijske tehnologije

Napredne internet tehnologije

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacioni sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacijski sistemi mrežnih operatera

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Geoinformacijski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarske mreže i protokoli

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Testiranje softvera i upravljanje kvalitetom

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Arhitektura računara

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Distribuirani računarski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne metode softverskog inženjerstva

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Web arhitekture

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Damir Omerašević
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 6

Pretražite predmete