bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Ostale novosti

15
feb

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docent

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu broj: 01-011/21 od 06.01.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-49/21od 27.01.2021.godine,  raspisuje se      K O N K U R S za izbor...
10
feb

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu u ljetni semestar 2020/21. godine

Obavještenje za studente prvog i drugog ciklusa studija Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2020/21. godine Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je ovjera zimskog i upis u ljetni semestar u akademskoj 2020/21. godini od 10.02. 2021 do 01.03.2021. godine Detaljne informacije nalaze se u prilogu. ljetni-semestar-2021Download ljetni-semestar-2021Download
06
feb

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva i Saobraćajnog fakulteta u Doboju

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu već petu deceniju educira kadrove na dva različita odsjeka – Odsjek za saobraćaj na kojem su usmjerenja za cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te Odsjek komunikacija na kojem su usmjerenja komunikacijske, poštanske i kompjutersko-informacijske tehnologije, prema sistemu studiranja 3 + 2 + 3 (tri godine studija prvog...
06
feb

Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docent

 Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                      K O N K U R S za izbor u naučnonastavno zvanje: docent, za oblast Željeznički saobraćaj – 1 izvršilac, sa nepunim radnim vremenom...
06
feb

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta

Univerzitet u Sarajevu  Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-50921-18/20 od 30.12.2020. godine raspisuje                      KONKURS za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Poštanske tehnologije – 1 izvršilac sa  punim radnim vremenom                                                                                                                                            za izbor saradnika u zvanju...
04
feb

Haris Lihovac održao gostujuće predavanje na predmetu “Napredne baze podataka”

Kao dio nastavnog procesa predmeta “Napredne baze podataka”, na poziv predmetnog nastavnika doc. Dr. Adnan Dželihodžića u terminu predavanja održano je gostujuće predavanje na temu “PostgreSQL highlights”. Predavanje je održao gospodin Haris Lihovac, iskusni IT stručnjak zaposlen u austrijskoj kompaniji CYBERTEC koja je jedna od vodećih kompanija u oblasti podrške za PostgreSQL u svijetu. Studenti...
22
jan

Promovirani diplomati Fakulteta za saobraćaj i komunikacije UNSA

Promovirano je 99 diplomanata, četiri diplomirana inžinjera saobraćaja i komunikacija, tri magistra nauka i 69 magistranata Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova su za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje...
20
jan

Gostujuće predavanje Prof. dr. Mime Draškovića

U srijedu 20.01.2021. godine održana su gostujuća predavanja za studente prvog ciklusa studija u okviru predmeta Tehnologijski marketing u organizaciji Prof. dr. Mime Draškovića. Tema predavanja je bila „Globalne strategije marketing logistike i trendovi razvoja “. Prof.dr. Mimo Drašković  profesor u zvanju vanredni profesor na Fakultetu za pomorstvo  – Kotor Univerziteta u Crnoj Gori.  Naučna...
20
jan

Studentima FSK otvorena vrata EUROCONTROL-a u Briselu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije u saradnji sa Direkcijom za civilno vazduhoplovstvo BiH (BHDCA) već duži niz godina ima uspješne odnose sa evropskim i svjetskim zrakoplovnim tijelima i organizacijama. Jedan od pomenutih vidova saradnje bio je u pilot-projekat koji realizuje Evropska agencija za bezbjednost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL). Naime, Bosna i Hercegovina kao članica Eurocontrol-a ima...
20
jan

Univerzitetski ski-kup u nordijskom skijanju

Univerzitet u Sarajevu u saradnji sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja i Studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu planira organizirati „Univerzitetski ski-kup” u nordijskom skijanju na Velikom polju na Igmanu u subotu 13. 02. 2021. godine s početkom u 11 sati. Zainteresirani svoje prijave za učešće mogu slati na e-mail: skikup2021@unsa.ba do srijede 27. 01. 2021....
1 32 33 34 35 36