bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Strategija sigurnosti cestovnog saobraćaja na području Kantona Sarajevo

U skladu sa Projektnim zadatkom za izradu “Strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja za područje Kantona Sarajevo za period 2024 -2033.”, Projektni tim Fakulteta za saobraćaj i komunikacije je 23.10. 2023. godine u prostorijama Fakulteta održao sastanak sa predstavnicima radnog tim Kantona Sarajevo za sprovedbu i implementaciju Strategije.

Projektni tim Fakulteta je prezentovao dosad urađeno u analizi postojećeg stanja na polju sigurnosti saobraćaja na području KS i prezentovao dalje korake i metodologiju izrade “Strategije sigurnosti cestovnog saobraćaja za područje Kantona Sarajevo za period 2024 -2033.” Projektni tim je dobio punu podršku radnog tima KS, na dosadašnjem urađenom dijelu strategije i prihvatio Metodologiju i vremenski okvir izrade Strategije.

“Fakultet za saobraćaj i komunikacije će i u narednom periodu nastaviti sa izradom strateških dokumenata koji će unaprijediti saobraćajne i komunikacijske sisteme na području Kantona Sarajevo a samim tim i omogućiti bolje uslove za život građana na području Kantona Sarajevo, ova studija je od strateškog značaja sa sigurnost saobraćaja na području Kantona Sarajevo.” istakao je dekan fakulteta za Saobraćaj i komunikacije Prof. dr. Amel Kosovac.