bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Novosti

16
feb

Soft Skills Academy Sarajevo 2021-Budi korak ispred !

Mehke vještine, ili u govoru poznatije kao soft skills, su netehničke vještine koje direktno utiču na kvalitetu Vašeg rada. Pred toga, one...
15
feb

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje docent

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke...
10
feb

Obavijest o ovjeri zimskog i upisu u ljetni semestar 2020/21. godine

Obavještenje za studente prvog i drugog ciklusa studija Ovjera zimskog  i upis u ljetni semestar 2020/21. godine Obavještavaju se studenti prvog i...
06
feb

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji između Fakulteta za saobraćaj i komunikacije iz Sarajeva i Saobraćajnog fakulteta u Doboju

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu već petu deceniju educira kadrove na dva različita odsjeka – Odsjek za saobraćaj na...
06
feb

Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje docent

 Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke...
06
feb

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta

Univerzitet u Sarajevu  Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-11-69/20 od 27.05.2020. i Odluke...
04
feb

Haris Lihovac održao gostujuće predavanje na predmetu “Napredne baze podataka”

Kao dio nastavnog procesa predmeta “Napredne baze podataka”, na poziv predmetnog nastavnika doc. Dr. Adnan Dželihodžića u terminu predavanja održano je gostujuće...
03
feb

Obavještenje za studente o provjeri podataka na ISSS

Poštovani studenti, Od sljedećeg semestra će se zamijeniti postojeći ISSS i svi podaci sa ovog sistema će biti uneseni u novi informacioni...
1 2 3 4 5 8