bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Završni radovi u akademskoj 2021./2022. godini

 
 
 

 

Prezime i ime  Tema završnog rada i smjer  Odbrana Komisija
Mirza Lakača PRIMJENA SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA PREUZIMANJU I DOSTAVU POŠILJKI  branit će  13.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 10:00.

Doc.dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Ena Pezo TRATEGIJA I MODEL POSLOVANJA LOW-COST KOMPANIJA I NJIHOV UTJECAJ NA AERODROME U EUROPI S KRATKIM OSCRTOM NA AERODROME U BIH  22.10.2021. u godine (petak ), s početkom u 10:00. 

Prof.dr. Muharem Šabić

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Osman Lindov

Čišlija Amila   27.10.2021. u godine (srijeda ), s početkom u 13:00. 

Prof.dr.Mustafa Mehanović

Prof.dr.Suada Dacić

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Trako Haris DINAMIČKE KARAKTERITISKE ELEKTRIČNIH VOZILA 27.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 14:00. 

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Suada Dacić

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Almedina Šušnjević PROJEKTNA RJEŠENJA U FUNKCIJI SIGURNOSTI RANJIVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU  26.10.2021. u godine (UTORAK ), s početkom u 14:00.

Prof.dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Mustafa Mehanović

Harun Ćosić Analiza uticaja faktora iskustvene kvalitete na percepciju kvalitete informacije u kontekstu mobilnog web pretraživanja 26.10.2021. u godine (UTORAK ), s početkom u 11:00. 

Doc.dr. Alem Čolaković

Prof.dr. Sabina Baraković

Doc.dr.Nermin Goran

Lejla Dedić KOMPARATIVNA ANALIZA TROŠKOVA VOZNOG PARKA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU TERETA I PUTNIKA KORIŠTENJEM VOZILA EURO 4 I VEĆE NORME
branit će  28.10.2021. u godine (četvrtak ), s početkom u 09:00. sati

Prof.dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Abidin Deljanin

Doc.dr.Ahmed Ahmić

Emir Durić   branit će  26.10.2021. u godine (UTORAK ), s početkom u 15:00. 

Prof.dr.Fadila Kiso

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Suada Dacić

Lejla Džafić PRIMJENA NOSQL BAZA PODATAKA NA MAŠINSKO UČENJE  branit će  26.10.2021. u godine (UTORAK ), s početkom u 13:00.

Doc.dr.Bakir Karahodža

Doc.dr.  Adnan Dželilhodžić

Prof.dr. Sabina Baraković

Enisa Hodžić UPOTREBA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA U OBLASTI SOCIJALNOG RADA U VANDREDNIM OKOLNOSTIMA  29.10.2021. godine u 11:00 

Doc.dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Sabina Baraković

Doc.dr. Belma Memić

Joldaš Kenan ZNAČAJ IOT U OBLASTI PAMETNOG GRADA 29.10.2021. godine u 09:30  (petak)

Doc.dr. Belma Memić

Prof.dr. Samir Čaušević

Doc.dr. Alem Čolaković

Ademdin Kozić UTJECAJ ELEKTRITIKACIJE I AUTONOMNIH VOZILA NA OKOLINU I LOGISTIČKU PONUDU 28.10.2021. godine u 09:45  (ČETVRTAK)

Prof.dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Abidin Deljanin

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Kenan Kadić PRIMJENA DIJAGNOSTIKE U UPRAVLJANJU VOZNIM PARKOM branit će  28.10.2021. godine u 12:00  (ČETVRTAK)

Prof.dr. Drago Ezgeta

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Prof.dr. Fadila Kiso

Kenan Brodlija PRIMJENA IoT tehnologija za automatizaciju procesa u logistici  29.10.2021. godine u 10:00  (petak)

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Alem Čolaković

Doc.dr. Adisa Hasković-Džubur

Almina Softić PRINCIPI I METODOLOGIJA EFIKASNE ORGANIZACIJE SKLADIŠNOG PROSTORA I PROCESA U LANCU SNADBIJEVANJA 28.10.2021. godine u 13:00  (ČETVRTAK)

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof. dr. Drago Ezgeta

Škulj Semina MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTONOMNIH SKLADIŠNIH ROBOTA U MANIPULATIVNIM OPERACIJAMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE 28.10.2021. godine u 14:00  (ČETVRTAK)

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof. dr. Suada Dacić

Arman Fejzić RAZVOJ I MOGUĆNOSTI GENERALNE AVIJACIJE 24.11.2021. godine u 13:00  (SRIJEDA) 

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Muharem Šabić

Doc.dr Ahmed Ahmić

Zulčić Ajla MODEL PRIMJENE BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE NA PRIMJERU LOGISTIČKE KOMPANIJE DHL  branit će  21.12.2021. u godine (UTORAK )

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Fadila Kiso

Sara Klisara   24.12.2021. u godine (PETAK), s početkom u 14:00. 

Prof.dr. Sabina Baraković

Doc.dr. Nermin Goran

Doc.dr.Adisa Hasković

Eldar Kovačević SIMULACIJA BEŽIČNIH SENZORSKIH MREŽA ZA NADZOR TJELESNIH FUNKCIJA 06.01.2021. godine u 14:00  (ČETVRTAK)

Doc. dr. Alem Čolaković

Prof.dr. Jasmina Baraković-Husić

Doc.dr. Adisa Hasković-Džubur

Nedim Škulj ANALIZA UTICAJA CESTOVNOG SAOBRAĆAJA NA ZAGAĐENJE ZRAKA NA PODRUČJU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA U FUNKCIJI UNAPRIJEĐENJA PROMETNE POLITIKE I INSTRUMENATA EKOLOGIJE  25.01.2021. godine u 11:00

Prof. dr. Drago Ezgeta

Prof.dr. Nedžad Branković

Prof.dr. Ahmed Ahmić

Muhamed Delić UTICAJ PROMETNE POLITIKE EU NA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U SAVREMENIM TUNELIMA,MOSTOVIMA,VIJADUKTIMA NA CESTAMA VIŠEG RANGA 25.01.2022.  12:00. sati 

Prof dr. Osman Lindov

Prof dr. Nedžad Branković

Prof.dr.Mustafa Mehanović

Muhedin Lejla

DEFEKTI I DEVIJACIJE NA OSOVINSKIM SLOGOVIMA KAO FAKTOR SIGURNOSTI ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

25.01.2022 (UTORAK) u 10:00. sati 

Prof dr. Suada Dacić 

Prof dr. Nedžad Branković

Doc.dr.Ahmed Ahmić

Nikolina Bušić  PRIMJENA SISTEMA ZA KOLABORATIVANO DONOŠENJE ODLUKA NA AERODROMIMA (A-CDM) U SVRHU POBOLJŠANJA OPERATIVNE EFIKASNOSTI 11.02.2022.  u 10:00. sati 

Prof. dr. Mustafa Mehanović

Prof. dr. Muharem ŠAbić

Prof. dr.Amel Kosovac

Elmir Hodžić  UVOĐENJE ELEKTRIČNIH DOSTAVNIH VOZILA U MALOPRODAJNOM LANCU DISTRIBUCIJE NA PRIMJERU KOMPANIJE MED-PROM D.O.O. 16.02.2022. u 10:00

Prof. dr. Suada Dacić

Prof. dr. Osman Lindov

Doc. dr.Ahmed Ahmić

Ahmed Dizdarević

ANALIZA PRIMJENE GIS-A ZA PLANIRANJE U MOBILNIM TELEKOMUNIKACIJSKIM MREŽAMA

 24.03.2022.   u 14:00

Prof. dr. Jasmina Baraković-Husić

Doc. dr. Alem Čolaković

Doc. dr. Bakir Karahodža

Adis Žilić UTJECAJ ITS SISTEMA NA PROMJENE ZAHTJEVA KORISNIKA POŠTANSIH I LOGISTIČKIH USLUGA 09.06.2022. u 10:00.

Doc. dr. Ermin Muharemović

Prof. dr. Amel Kosovac

Prof. dr. Ahmed Ahmić

Mirsad Hadžialić NAVIGACIJSKI POSTUPCI ZRAKOPLOVA U SEGMENTIMA PRILAŽENJA ZA SLIJETANJE PREMA KONVENCIONALNIM RADIONAVIGACIJSKIM SREDSTVIMA I POSTUPCIMA PROSTORNE NAVIGACIJE (PBN) U ZAVRŠNOJ KONTROLISANOJ OBLASTI TMA SARAJEVO 6.07.2022. u 14:00

Prof. dr. Amel Kosovac

V. Prof. dr. Muharem Šabić

Doc. dr. Ermin Muharemović

 
 
Mašić Sara MODEL UPRAVLJANJA STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM U FUNKCIJI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI U GRADU ZAVIDOVIĆI 12.07.2022. u  13:00

Prof. dr. Mustafa Mehanović

V. Prof. dr. Ahmed Ahmić

Prof.dr.Drago Ezgeta

Adin Fišek UČEŠĆE ŽELJEZNICE U ODRŽIVOSTI ENERGETSKOG SEKTORA BOSNE I HERCEGOVINE. 08.07.2022.  u 11:30

Prof. dr. Ahmed Ahmić

Prof. dr. Nedžad Branković

Doc.dr.Muhamed Begović

Fehrić Armina TRETMAN CESTOVNOG PRIJEVOZA OPASNIH MATERIJA SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZAŠTITE. 13.07.2022. u  10:00

Prof. dr. Suada Dacić 

Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Fuad Klisura

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(m) – mentor