bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Završni radovi u akademskoj 2022./2023. godini

 
 
 

 

Prezime i ime  Tema završnog rada i smjer  Odbrana Komisija
Šabić Anesa ISTRAŽIVANJE METODA ODLUČIVANJA U PROCESU STRATEGIJSKOG PLANIRANJA SAOBRAĆAJA 25.10.2022  u  14:00

Prof. dr.Mustafa Mehanović

Prof. dr. Fadila Kiso

Prof. dr. Ahmed Ahmić

Tahmičić Faruk CESTOVNI SAOBRAĆAJ 29.12.2022  u  12:00 

Prof. dr.Drago Ezgeta

Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Ahmed Ahmić

 Muhamed Delić UTICAJ PROMETNE POLITIKE EU NA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJEM U SAVREMENIM TUNELIMA,MOSTOVIMA,VIJADUKTIMA NA CESTAMA VIŠEG RANGA 25.01.2022.  u 12:00

Prof dr. Osman Lindov

Prof dr. Nedžad Branković

Prof.dr.Mustafa Mehanović

Fehrić Armina TRETMAN CESTOVNOG PRIJEVOZA OPASNIH MATERIJA SA ASPEKTA SIGURNOSTI I ZAŠTITE 13.07.2022. u 10:00

Prof. dr. Suada Dacić 

Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Fuad Klisura

 
 
Nedžma Sabljaković ANALIZA SIGURNOSTI ELEKTRIČNIH AUTONOMNIH VOZILA. 13.07.2022. u  09:00

Prof. dr. Suada Dacić 

Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr. Drago Ezgeta

Amra Jelić KOMPARATIVNA ANALIZA TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIH PARAMETARA VOZILA NA CNG I LPG GORIVA SA DIZEL VOZILIMA EURO VI KARAKTERISTIKA 12.07.2022.  11:00 

Prof. dr. Mustafa Mehanović

Prof. dr. Osman Lindov

Prof. dr.  Drago Ezgeta

Sikira Jasmina ANALIZA MREŽE SAOBRAĆAJNICA 12.07.2022. u  12:00

Prof. dr. Mustafa Mehanović

V. Prof. dr. Ahmed Ahmić

Prof.dr.Drago Ezgeta

Mašić Sara MODEL UPRAVLJANJA STACIONARNIM SAOBRAĆAJEM U FUNKCIJI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI U GRADU ZAVIDOVIĆI 12.07.2022. u 13:00 

Prof. dr. Mustafa Mehanović

V. Prof. dr. Ahmed Ahmić

Prof.dr.Drago Ezgeta

Amel Viteškić ANALIZA I OPTIMIZACIJA SKLADIŠNOG PROCESA U KOMPANIJI RAIL CARGO LOGITICS DOGLODI SARAJEVO 29.05.2023. u  13:00

Prof. dr. Fadila Kiso

Prof.dr.Drago Ezgeta

Prof. dr. Suada Dacić

Muhedinović Bajazid TEN-T MREŽA I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA U BOSNI I HERCEGOVINI  21.06.2023.u 11:00 

Prof. dr. Fadila Kiso

Prof.dr.Nedžad Branković

Doc. dr. Nermin Čabrić

 

 
 
Alen Žilić

ULOGA ZELENE LOGISTIKE U ODRŽIVIM LANCIMA SNABDIJEVANJA

20.06.2023.u 10:00 sati

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Ermin Muharemović, 

Doc.dr. Belma Memić

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(m) – mentor