bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Završni radovi u akademskoj 2020./2021. godini

Fakultet za saobraćaj i komunikacije
 
 
 

Prezime i ime 

Tema završnog rada i smjer 

Odbrana

Komisija

Elma Ljubijankić

OPRAVDANOST PRIMJENE PREVOZNIH SISTEMA SA ASPEKTA POGONSKE ENERGIJE (elektro pogon, dizel, plin) SA OSVRTOM NA GRAD SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

02.11.2020.

10:00 sati 

Sala za odbrane

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof.dr. Mustafa Mehanović(m)

Doc.dr. Ahmed Ahmić

Maid Suljaković

PRIMJENA EVROPSKIH REGULATIVA IZ OBLASTI GRADSKE (CITY LOGISTIKE) U KANTONU SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

02.11.2020.

13.00 sati

Sala za odbrane 

 Prof. dr. Osman Lindov

Prof dr. Abidin Deljanin(m)

V.Prof.dr. Suada Dacić

Mešanović Arnel

PROCESI UVOZA I SKLADIŠTENJA ROBE IZ EU U BOSNU I HERCEGOVINU

(Cestovni saobraćaj)

4.11.2020.

15:00 sati

Sala za odbrane

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin(m)

V.Prof.dr. Drago Ezgeta

Amir Hajdarović

ISTRAŽIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA NISKOTARIFNIH AVIOKOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Komunikacijske tehnologije)

04.11.2020.,

12.00 sati 

sala za odbrane

V.prof.dr. Sabina Baraković 

V. prof.dr. Amel Kosovac(m)

Doc.dr. Bakir Karahodža

Ajanović Amina

 

ANALIZA PROCEDURA I METODA U ISTRAŽIVANJU ZRAKOPLOVNIH NESREĆA

(Zrakoplovni saobraćaj)

10.11.2020.

13:00 sati

Sala za odbrane

V.Prof .dr. Muharem Šabić

Prof.dr. Fadila Kiso(m)

Prof.dr. Abidin Deljanin

Ćorić Martina

SISTEMI I PROCEDURE U FUNKCIJI METEOROLOŠKOG OBEZBJEĐENJA I EKSPLOATACIJE ZRAKOPLOVA U ZIMSKIM UVJETIMA

(Zrakoplovni saobraćaj)

5.11.2020.

13:00 sati

Online odbrana

V.Prof .dr.l Muharem Šabić

Prof.dr. Fadila Kiso (m)

Prof.dr. Nedžad Branković

Čorbo Adnan

ANALIZA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA KRUŽNE RASKRSNICE NA KONKRETNOM PRIMJERU RASKRSNICE PUTEVA M-17 I R-442a NA ULAZU U HADŽIĆE

(Cestovni saobraćaj)

9.11.2020.

12:00 sati 

Sala za odbrane 

Prof.dr. Abidin Deljanin
 
Prof.dr. Fadila Kiso(m)
 
Doc.dr. Ahmed Ahmić

Enver Halilović

UPRAVLJANJE I NADZOR NAD VERTIKALNIM TRANSPORTOM U OBJEKTIMA U KANTONU SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

10.11.2020.
11:00 sati 
Plavi amfiteatar
Prof.dr. Mustafa Mehanović
 
Doc.dr. Ahmed Ahmić(m)
 
Prof.dr. Abidin Deljanin

Delić Samra

TRANSPORT UGLJA NA TRAKASTIM TRANSPORTERIMA OD RUDNIKA DO ELEKTRANE U KAKNJU

(Cestovni saobraćaj)

10.11.2020.
10:00 sati
Plavi amfiteatar
Prof.dr. Mustafa Mehanović
 
Doc.dr. Ahmed Ahmić(m)
 
Prof.dr. Abidin Deljanin

Lučkin Lejla

TRENDOVI RAZVOJA CALL CENTRA U FUNKCIJI POSLOVANJA VELIKIH MREŽNIH OPERATERA

(Komunikacijske tehnologije)

10.11.2020. 
13:00 sati 
Online odbrana
V.Prof.dr Sabina Baraković
 
V.prof.dr Amel Kosovac (m)
 
Doc.dr Alem Čolaković

Nedžla Mušić

 

SMART MOBILITY U OKVIRU SMART CITY

(Komunikacijske tehnologije)

17.11.2020. 
13:00 sati 
Sala za odbrane 
 

Doc.dr. Alem Čolaković 

Prof.dr. Samir Čaušević (m)

Doc.dr. Adnan Huremović 

Genjac Harun 

UTJECAJ CRM SOFTVERSKIH RJEŠENJA NA LOJALNOST KORISNIKA BH TELEKOMA

(Komunikacijske tehnologije)

23.11.2020. 

11.00 sati 

Sala za odbrane 

Doc.dr. Alem Čolaković
 
Van.prof.dr. Amel Kosovac (m)
 
Doc. dr. Ahmed Ahmić
 Armin Ćoralić 

INFORMACIONI SISTEM ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT POŠTANSKIH POŠILJAKA

(Komunikacijske tehnologije)

23.11.2020. 

13.30 sati 

Sala za odbrane 

V.prof.dr. Amel Kosovac
 
Doc.dr. Alem Čolaković (m)
 
Doc. dr. Ahmed Ahmić
Karić Zana

ANALIZA DOSTUPNIH ALATA ZA ODBRANU OD ZLOĆUDNIH PROGRAMA

(Komunikacijske tehnologije)

 24.11.2020. 

11.00 sati

Sala za odbrane 

Prof.dr.Samir Čaušević
 
V.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
 
Doc. dr. Ahmed Ahmić
Džindo Melisa

ANALIZA SAOBRAĆAJNI  INŽINJERING U SOFTVERSKI DEFINISANIM MREŽAMA (SDN)

(Komunikacijske tehnologije)

11.10.2020. 

10.00 sati

Sala za odbrane 

Prof.dr.Samir Čaušević
V.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
Doc. dr. Ahmed Ahmić
Kikić Emina

ANALIZA VALNOG MULTIPLEKSIRANJA U OPTIČKIM MREŽAMA

(Komunikacijske tehnologije)

 28.12.2020. 

13.00 sati

Sala za odbrane 

Doc.dr. Alem Čolaković
 
V.Prof.dr. Nasuf Hadžiahmetović (m)
 
Doc.dr. Damir Omerašević
Antić Filip

ADAPTIVNE TEHNOLOGIJE REGULACIJE SAOBRAĆAJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA EKOLOŠKIH I SIGURNOSNIH POKAZATELJA

(Cestovni saobraćaj)

 28.12.2020. 

10.00 sati

Sala za odbrane 

Prof.dr. Fadila Kiso
 
Prof.dr. Osman Lindov(m)
 
Prof.dr. Abidin Deljanin
Suljić Elvedin

URBANA MOBILNOST U FUNKCIJI SISTEMA PARK&RIDE SA OSVRTOM NA GRAD SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

 13.01.2020. 

09.30 sati

Sala za odbrane 

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof.dr. Mustafa Mehanović(m)

Prof.dr. Osman Lindov

Đani Fazlagić

INSTRUMENTALNO SLIJETANJE NA AERODROM SARAJEVO

(Zrakoplovni saobraćaj)

22.01.2021.

 13.00 sati 

Sala za odbrane

V.Prof.dr. Amel Kosovac
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Mulaosmanović Nihada

SEKUNDARNI RADAR U KONTROLI LETENJA

(Zrakoplovni saobraćaj)

26.01.2021.

11.00 sati

Sala za odbrane

V.Prof.dr. Suada Dacić
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Refika Salkić

DIZAJN KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA MANEVARSKIH POVRŠINA AERODORMA

(Zrakoplovni saobraćaj)

26.01.2021.

12.00 sati

Sala za odbrane

V.Prof.dr. Suada Dacić
V.Prof.dr. Muharem Šabić (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
Čajo Eldar

UTICAJ CRM KONCEPTA NA UNAPRIJEĐENJE POSLOVNIH PROCESA U TELEKOMUNIKACIJSKIM KOMPANIJAMA

(Cestovni saobraćaj)

16.02.2021.

13.00 sati

Sala za odbrane

V.Prof.dr. Jasmina Baraković
V.Prof.dr. Amel Kosovac (m)
  Doc.dr. Bakir Karahodža
 Irma Selimović

SISTEM KONTROLE I ORGANIZACIJE U STACIONARNOM SAOBRAĆAJU SA OSVRTOM NA PERFORMANSE I ZATJEVE MODERNIZACIJE SISTEMA NA PODRUČJU OPĆINE NOVO SARAJEVO

(Cestovni saobraćaj)

 04.03.2021. 

u 13.00 sati

Sala za odbrane

Prof.dr. Mustafa Mehanović
Prof.dr. Drago Ezgeta (m)
Doc.dr. Ahmed Ahmić
 Međuseljac Selma

ZELENE TEHNOLOGIJE I NJIHOV UTICAJ NA MODERNI SVIJET

(Komunikacijske tehnologije)

22.03.2021.

u  12.00 

Sala za odbrane

Doc.dr.Alem Čolaković
Prof.dr. Samir Čaušević (m)
Prof.dr. Jasmina Baraković-Husić

 Popaja Nejla

MODELOVANJE PRIJETNJI ZA BEŽIČNE SENZORSKE MREŽE

 (kompjuterske i informacijske tehnologije)

02.04.2021. 

u 11.00 

Sala za odbrane

Doc.dr.Nermin Goran
Van.Prof.dr. Sabina Baraković (m)
Doc.dr.Alem Čolaković
Dedić Dino MOGUĆNOSTI PRIMJENE BESPILOTNIH LETJELICA U LOGISTIČKOJ PODRŠCI ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE

02.04.2021.

u 09.30

Sala za odbrane

Van.Prof.dr. Muharem Šabić
Prof.dr.Abidin Deljanin (m)
Doc.dr.Ahmed Ahmić

Mušinović Adela ZRAKOPLOVI V (PETE) GENERACIJE I GORIVA BUDUĆNOSTI ZA ZRAKOPLOVNE MOTORE 25.05.2021. godine (utorak), s početkom u 10.00 sati

Prof.dr. Muharem Šabić

Prof.dr.Fadila Kiso

 Prof.dr.Abidin Deljanin

 Kahriman Lejla

ANALIZA QOE-PREDNOSTI I NEDOSTACI SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH MODELA

03.06.2021. u godine (četvrtak), s početkom u 11:00. sati

V.prof.dr.Jasmina Baraković-Husić

Doc.dr.Nermin Goran

 Doc.dr.Adnan Huremović

Hadžić Edin

ZNAČAJ PRIMJENE OSCILOSKOPA U DIJAGNOSTICI MOTORNIH VOZILA

10.06.2021. u godine (četvrtak), s početkom u 11:00. sati 

V.prof.dr.Suada Dacić

Doc.dr.Ahmed Ahmić

Prof .dr. Mustafa Mehanović

Antić Marko

ANALIZA OPRAVDANOSTI UVOĐENJA KRUŽNE RASKRSNICE NA KONKRETNOM PRIMJERU

5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 12:00. sati

Prof .dr. Mustafa Mehanović

Prof .dr.Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin

Nermin Zornić

MODELIRANJE KOCEPCIJA CITY LOGISTIKE ZA GRAD SARAJEVO

5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 13:15. sati

Prof .dr. Osman Lindov

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof .dr.Fadila Kiso

Čekić Lamija

ITS U SMART CITY

5.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00. sati 

Doc .dr. Bakir Karahodža

Prof.dr.Samir Čaušević

Prof .dr.Amel Kosovac

Armin Ćosović

ANALIZA OBJEKTIVNIH METRIKA USPOREDBE KVALITETA VIDEO SIGNALA

7.7.2021. u godine (srijeda), s početkom u 11:00. sati

V.prof .dr. Jasmina-Baraković-Husić

Doc.dr.Nermin Goran

V.prof .dr. Sabina Baraković

 
Hodžić Jasmin  ANALIZA PERFORMANSI I KARAKTERISTIKE REFLEKSIJE VERTIKALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE 6.7.2021. u godine (utorak), s početkom u 12:00. sati

Prof .dr. Mustafa Mehanović

Prof.dr. Osman Lindov

Prof .dr. Suada Dacić

Pintol Ema

UPRAVLJANJE PROCESIMA PREVOZA PUTNIKA SA OSVRTOM NA PREDUZEĆE KJKP GRAS

6.7.2021. u godine (ponedjeljak), s početkom u 11:00. sati 

Prof .dr. Abidin Deljanin

Prof.dr.Mustafa Mehanović 

Prof .dr.Drago Ezgeta

Teodora Vitković ANALIZA USKIH GRLA U MREŽI SAOBRAĆAJNICA SA OSVRTOM NA PODRUČJE GRADA ISTOČNO SARAJEV 6.7.2021. u godine (utorak), s početkom u 13:00. sati 

Prof .dr. Fadila Kiso

Prof.dr.Mustafa Mehanović 

Prof .dr. Suada Dacić

Anela Jašarspahić REGULATIVA I INTEGRISANJE BESPILOTNIH LETJELICA U KLASIČNI SISTEM ZRAČNOG SAOBRAĆAJA 19.7.2021. u godine  s početkom u 12:00.

Prof .dr. Fadila Kiso

Prof.dr.Muharem Šabić

Prof .dr. Abidin Deljanin

Šehić Almin IZRADA OPTIMALNIH TRANSPORTNIH RUTA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PRIJEVOZU TERETA 14.7.2021. u godine (srijeda), s početkom u 12:00

Prof .dr. Abidin Deljanin

Prof.dr.Osman Lindov

Prof .dr. Suada Dacić

Orman Adna IZGRADNJA I ODRŽAVANJE PRISTUPNIH MREŽA branit će  14.7.2021. u godine (SRIJEDA), s početkom u 12:00 sati.

Doc .dr. Alem Čolaković

Prof.dr.Samir Čaušević

Prof .dr. Sabina Baraković

Zahirović Adna UTJECAJ RAZVOJA LOGISTIKE NA INTERMODALNI TRANSPORT branit će  19.7.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 13:00. sati 

Prof .dr. Abidin Deljanin

Prof.dr.Fadila Kiso 

Doc .dr.Ahmed Ahmić 

 Amra Merdan 

ANALIZA ZRAKOPLOVNIH NESREĆA U SLUČAJU OTKAZA KOMUNIKACIJSKOG I NAVIGACIJSKOG SISTEMA

branit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 11:00. sati 

Prof .dr. Mustafa Mehanović

Prof.dr.Muharem Šabić

Prof .dr. Drago Ezgeta

Tadić Vedran INTEGRACIJA LOGISTIČKIH INFORMACIONIH SISTEMA U ELEKTRONSKIM TRGOVINAMA branit će  14.7.2021. u godine (SRIJEDA), s početkom u 10:00. sati

Prof.dr.Samir Čaušević

Doc .dr. Ermin Muharemović

Doc .dr. Alem Čolaković

Halilović Mirza PRIMJENA DIJAGNOSTIKE U ODRŽAVANJU CESTOVNIH VOZILA SA OSVRTOM NA PRIMJENU DIJAGNOSTIČKOG ALATA LAUNCH branit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 14:00. sati

Prof.dr.Fadila Kiso

Doc.dr.Ahmed Ahmić

Prof dr. Abidin Deljanin

Tepić Emina  MODEL OPTIMIZACIJE ZALIHA U LANCU SNADBIJEVANJA VANSEZONSKIM ROBAMA KANTONA SARAJEVO branit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 09:00. sati 

Prof.dr.Fadila Kiso

Prof dr. Abidin Deljanin

Prof dr. Suada Dacić

Edina Osmanović PRIMJENA LEAN METODOLOGIJE U POBOLJŠANJU EFIKASNOSTI LOGISTIČKIH PROCESA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA SA OSVRTOM NA KOMPANIJU TOOL-MACHINE TEAM D.O.O. GRADAČAC branit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK), s početkom u 10:00. sati

Prof dr. Suada Dacić

Prof dr. Abidin Deljanin

Prof.dr.Fadila Kiso

 Palalija Azra PRIJEDLOG MODELA MJERENJA SIGURNOSTI ZAŠTITE U POŠTANSKO-LOGISTIČKIM KOMPANIJAMA branit će  19.7.2021. u godine (PONEDJELJAK ), s početkom u 12:00. sati

Doc.dr. Adisa Hasković

Doc .dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Amel Kosovac

 Hamza Subašić ANALIZA UTJECAJA FAKTORA ISKUSTVENE KVALITETE NA PERCEPCIJU ESTETIKE MOBILNE WEB STRANICE branit će  6.9.2021. u godine (PONEDJELJAK ), s početkom u 10:00. sati.

Prof.dr.Amel Kosovac

Prof.dr.Sabina Baraković

Doc.dr.Bakir Karahodža

 Irma Šahić UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM PROCESIMA U FARMACEUTSKIM KOMPANIJAMA U KRIZNIM SITUACIJAMA branit će  8.9.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 09:00. sati 

Prof.dr. Osman Lindov

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof.dr. Mustafa Mehanović

Benjamin Ramić MODEL INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SISTEMA ZA SMIRIVANJE I PRAĆENJE SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO branit će  27.9.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 09:00. sati 

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Abidin Deljanin

Prof.dr. Osman Lindov

Zukić Amina ANALIZA USLOVLJENOSTI PROSTORNOG I SAOBRAĆAJNOG PLANIRANJA U RAZVOJU CESTOVNE MREŽE branit će  27.9.2021. u godine (ponedjeljak ), s početkom u 10:00. sati

Prof.dr. Mustafa Mehanović

Prof.dr. Fadila Kiso

Prof.dr. Osman Lindov

Mirza Lakača PRIMJENA SAVREMENE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA PREUZIMANJU I DOSTAVU POŠILJKI  branit će  13.10.2021. u godine (SRIJEDA ), s početkom u 10:00.

Doc.dr. Ermin Muharemović

Prof.dr. Amel Kosovac

Doc.dr. Ahmed Ahmić

       
       
       

(m) – mentor