bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predmeti

Metodologija istraživačkog i naučnog rada

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologijski marketing

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Planiranje u poštanskom saobraćaju

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologija poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnika poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacijske mreže

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Huremović, Mr. Adisa Hasković
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Informacije i komunikacije

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Huremović, Mr. Adisa Hasković
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Digitalna obrada signala

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Adnan Huremović, Mr. Adisa Hasković
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 5 17

Pretražite predmete