bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predmeti

Sigurnost računarskih sistema i mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Arhitektura komunikacijskih mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Administracija računarskih sistema i mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nejla Kalajdžisalihovič
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje odnosima sa korisnicima

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Metodologija istraživačkog i naučnog rada

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Infrastruktura poštanskog saobraćaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović, Mr. Adisa Medić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Tehnologijski marketing

Odsjek : KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Adisa Medić
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Method : Lecture
Više informacija

Planiranje u poštanskom saobraćaju

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 5 17

Pretražite predmete