bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predmeti

Infrastruktura komunikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Alem Čolaković, Mr. Irma Sokolović
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Računarske mreže i protokoli

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Testiranje softvera i upravljanje kvalitetom

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Arhitektura računara

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Ermin Muharemović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Distribuirani računarski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne metode softverskog inženjerstva

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Web arhitekture

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Damir Omerašević
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Razvoj aplikacija mobilnih uređaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Razvoj web aplikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Damir Omerašević
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 17

Pretražite predmete