bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Predmeti

Napredne metode softverskog inženjerstva

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Web arhitekture

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Damir Omerašević
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Razvoj aplikacija mobilnih uređaja

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Razvoj web aplikacija

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Damir Omerašević
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Sigurnost računarskih sistema i mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Arhitektura komunikacijskih mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : IV semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Administracija računarskih sistema i mreža

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Asaf Sarajlić, Dr.sc Muhamed Begović
Semestar : V semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Engleski jezik u zrakoplovnom saobraćaju

Odsjek : SAOBRAĆAJ
Ciklus studija : I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Nejla Kalajdžisalihovič
Semestar : VI semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Upravljanje odnosima sa korisnicima

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Amel Kosovac, Mr. Elma Avdagić-Golub
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija
1 2 3 4 17

Pretražite predmete