info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Softverski alati za simulaciju i analizu cestovnog saobraćaja / Software tools for simulation and analysis of road traffic

Odsjek
SAOBRAĆAJ
Ciklus studija
II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Osman Lindov
Semestar
III semestar
Krediti
6 ECTS