bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
3 Oktobra, 2022

03
okt

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021./2022. GODINA (III UPISNI ROK)

Željeznički saobraćaj, redovni studij – troškove studija snosi osnivač HADŽISELIMOVIĆ AMINA (Uspjeh: 19,12, Bitni predmeti: 75,2, SUMA: 94,32) Kompjuterske i informacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač STRAŠEVIĆ ADNA (Uspjeh: 14,09, Bitni predmeti: 49,6, SUMA: 63,69) Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od danaobjave iste, o kojoj...
03
okt

PRELIMINARNE RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera. Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od danaobjave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od...