bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNE RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022/2023. GODINA (I UPISNI ROK)

U prilogu se nalaze Preliminarne rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (I upisni rok). Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana
objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna. 

Dodatni upisni rok: https://fsk.unsa.ba/dopuna-konkursa-za-upis-studenata-u-prvu-godinu-studija-na-univerzitetu-u-sarajevu-za-studijsku-2022-2023-godinu/