bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2021./2022. GODINA (III UPISNI ROK)

Željeznički saobraćaj, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  1. HADŽISELIMOVIĆ AMINA (Uspjeh: 19,12, Bitni predmeti: 75,2, SUMA: 94,32)

Kompjuterske i informacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

  1. STRAŠEVIĆ ADNA (Uspjeh: 14,09, Bitni predmeti: 49,6, SUMA: 63,69)

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana
objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.