bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
7 Jula, 2022

07
jul

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Nermina Palića

Mr. Nermin Palić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Evaluacija i izbor modela predviđanja nivoa saobraćajne buke za različite vrste i kategorije saobraćajnica“. Odbrana će se održati u ponedjeljak 18.07.2022.godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i...
07
jul

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Žarka Šantića

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata: Ime i prezime kandidata: Mr. Žarko Šantić Ustanova u kojoj...