bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Nermina Palića

Mr. Nermin Palić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Evaluacija i izbor modela predviđanja nivoa saobraćajne buke za različite vrste i kategorije saobraćajnica“. Odbrana će se održati u ponedjeljak 18.07.2022.godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 10:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr Samir Čaušević