bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
5 Maja, 2022

05
maj

Daruj krv, spasi život.

Pozivamo Vas da učestvujete u realizaciji Programa obezbjeđivanja krvi za povrijeđene i oboljele u FBiH. Organizirano darivanje krvi, podstaknuto humanim pobudama, strateški je cilj razvoja davalaštva u svakoj humanoj populaciji. Anonimno, dobrovoljno i besplatno davalaštvo predstavlja glavni cilj naših napora. Jedini način za ostvarenje tog cilja je organiziranje akcija darivanja krvi u firmama, vladinim i...
05
maj

Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Nermina Palića, MA

OBAVJEŠTENJE U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (od 29.12.2010. godine), Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo stavlja na uvid javnosti korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije kandidata: Ime i prezime kandidata: Mr. Nermin Palić, dipl. ing. Ustanova...