bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
21 Januara, 2022

21
jan

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje

Univerzitet u Sarajevu Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj:. 01-23-50/21 od 22.12.2021. godine,  raspisuje K  O  N  K  U  R  S za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: vanredni profesor za naučnu oblast Cestovni saobraćaj, sa punim radnim vremenom                                                                           1 izvršilac Konkurs-za-izbor-u-naucnonastavno-zvanje.Download *Konkurs je objavljen 21. 01. 2022. godine...
21
jan

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje

Univerzitet u Sarajevu  Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-23-50/21 od 22.12.2021. godine, raspisuje                                                  K  O  N  K  U  R  S za izbor/napredovanje saradnika u zvanju višeg asistenta za oblast Zrakoplovni saobraćaj, sa  punim radnim vremenom – 1 izvršilac                                                                                                                                                              Konkurs-za-izbor-u-zvanje-Fakultet-za-saobracaj-i-komunikacijeDownload *Konkurs je objavljen 21. 01. 2022....