bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj:. 01-23-50/21 od 22.12.2021. godine,  raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

  • za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: vanredni profesor za naučnu oblast Cestovni saobraćaj, sa punim radnim vremenom                                                                           1 izvršilac

*Konkurs je objavljen 21. 01. 2022. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”.