bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Konkurs za izbor u naučno-nastavno zvanje

Univerzitet u Sarajevu

 Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-23-50/21 od 22.12.2021. godine, raspisuje                                                 

K  O  N  K  U  R  S

za izbor/napredovanje saradnika u zvanju višeg asistenta za oblast Zrakoplovni saobraćaj, sa  punim radnim vremenom – 1 izvršilac    

                                                                                                                                                        

*Konkurs je objavljen 21. 01. 2022. godine u dnevnom listu “Dnevni avaz”.