bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Odsjek komunikacije

I i II ciklus studija

Odsjek Komunikacije

Nastava je organizovana u okviru 3 smjera: 

Smjerovi

Komunikacijske tehnologije

Kompjuterske i informacijske tehnologije

Poštanske tehnologije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Odsjek Komunikacije

Šef odsjeka:
Doc. Dr. Bakir Karahodža
Email:
bakir.karahodza@fsk.unsa.ba

Studentski vodič

Zašto upisati?
O fakultetu
Poslije fakulteta

Zašto upisati FSK?

Svako se u životu nađe na velikoj životnoj raskrsnici. Svi imaju odgovornost prema svojim odlukama, pa je tako jedna od važnijih životnih raskrsnica i upis fakulteta. Izbor fakulteta je izbor  budućnosti. Postavlja se pitanje zašto bi nečiji izbor trebalo da bude Fakultet za saobraćaja i komunikacije Univerziteta u Sarajevu? Razloga je mnogo, a neki od njih su vezani za predmet razmišljanja i naravno interesovanja. Ako se pitate šta možete naučiti na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije, najbolje je da pogledate odsjeke i usmjerenja, studijske programe i uslove koje pruža Fakultet.

Naš cilj

Fakultet za saobraćaj i komunikacije je osnovan 1977. godine i danas je najznačajnija ustanova visokog obrazovanja u oblasti saobraćaja i komunikacija koja ima značajnu ulogu u razvoju obrazovanja i nauke u BiH i jugoistočnom regionu Evrope. Fakultet za saobraćaj i komunikacije pruža odlične uslove studiranja, savremeno opremljene učionice i amfiteatre, laboratorije, studentsku čitaonicu, biblioteku…. U fokusu aktivnosti Fakulteta su studenti. Nastavni kadar Fakulteta svojim radom i zalaganjem se trudi da kod studenata formira pozitivan stav prema učenju, razvija želju za daljim obrazovanjem i napredovanjem u karijeri. Posebnu pažnja se poklanja pružanju ne samo teorijskih, već i praktičnih znanja, stoga je stručna praksa obavezan sastavni dio nastavnog plana. Zadatak osoblja Fakulteta je da omogući, uz uvažavanje najviših akademskih standarda, sticanje znanja, vještina i sposobnosti analitičkog rasuđivanja u skladu sa potrebama društva i projektovanim nacionalnim razvojem ove oblasti.

Nakon diplomiranja

Saobraćaj i komunikacije su među najvažnijim privrednim granama i osnova za razvoj drugih privrednih djelatnosti. Posebnu ulogu u upravljanju kompleksnim sistemima kao što su saobraćajni i komunikacijski sistemi zauzimaju inžinjeri saobraćaja i komunikacija koji su osposobljeni za upravljanje i organizovanje tehnoloških procesa u navedenim oblastima. U skladu sa potrebama razmjene roba i informacija i upravljanja sistemima koji omogućuju ovu razmjenu, Fakultet za saobraćaj i komunikacije organizuje nastavu na dva odsjeka i pet smjerova.

Sa ponosom možemo reći da se inžinjeri saobraćaja i komunikacija zapošljavaju u brojnim preduzećima i sektorima, a između ostalih ističemo sljedeće oblasti i kompanije