bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Adise Hasković

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

Mr. Adisa Hasković, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom:

 „Modeliranje saobraćaja u bežičnim senzorskim mrežama primjenom stohastičke geometrije i višedimenzionalnih Markovljevih lanaca“

Odbrana će se održati u četvrtak, 26.11.2020. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 11:30 sati,  uz poštivanje epidemioloških mjera.