bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
17 Novembra, 2020

17
nov

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Adise Hasković

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE Mr. Adisa Hasković, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom:  „Modeliranje saobraćaja u bežičnim senzorskim mrežama primjenom stohastičke geometrije i višedimenzionalnih Markovljevih lanaca“.  Odbrana će se održati u četvrtak, 26.11.2020....