bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. sc Mirze Berkovića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Integrirani model procjene emisija cestovnog saobraćaja temeljen na podacima o trajektoriji kretanja korisnika u heterogenim mobilnim mrežama“, za petak 14.01.2022. godine u 15:00 sati u prostorijama Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije kandidata Mr. sc Mirze Berkovića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom: „Integrirani model procjene emisija cestovnog saobraćaja temeljen na podacima o trajektoriji kretanja korisnika u heterogenim mobilnim mrežama“, obrazovana je Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-12-71/21, u sastavu:

  1. Dr. Samir Čaušević, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, predsjednik komisije
  2. Dr. Drago Ezgeta, vanredni profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije
  3. Dr. Mustafa Mehanović, redovni profesor na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, član komisije;

Nakon obavljenog zadatka Komisija će sačiniti i podnijeti izvještaj, sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

Sarajevo, 23.12.2021.

SEKRETAR VIJEĆA DOKTORSKOG STUDIJA