bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
23 Decembra, 2021

23
dec

OBAVJEŠTENJE O ZAKAZANOJ PREZENTACIJI RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE

U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mr. sc Mirze Berkovića, dipl.ing. saob. i kom., pod nazivom „Integrirani model procjene emisija cestovnog saobraćaja temeljen na podacima o trajektoriji kretanja korisnika u heterogenim mobilnim mrežama“, za petak 14.01.2022....