bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Adnan Omerhodžić

Mr. Adnan Omerhodžić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom:

„Prijedlog modela za unaprijeđenje upravljanja opasnim mjestima na cestovnoj mreži“.

Odbrana će se održati u petak, 15.10.2021. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije s početkom u 10.00 sati, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sekretar Vijeća doktorskog studija

Doc. dr Adisa Hasković Džubur