bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
7 Oktobra, 2021

07
okt

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Adnan Omerhodžić

Mr. Adnan Omerhodžić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Prijedlog modela za unaprijeđenje upravljanja opasnim mjestima na cestovnoj mreži“. Odbrana će se održati u petak, 15.10.2021. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije s...
07
okt

Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata Mr. Elma Avdagić-Golub

Mr. Elma Avdagić-Golub, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom:  „Inteligentno rutiranje poziva bazirano na profilima korisnika i agenata u kontakt centru“. Odbrana će se održati u četvrtak, 14.10.2021. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i...