bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Irene Šeremet-Turković, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

O B A V J E Š T E N J E

MA Irena Šeremet-Turković, dipl. ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: Korištenje softverski definiranih mreža za uštedu energije bez kompromitiranja kvaliteta usluga u mrežama“. Odbrana će se održati u četvrtak 19.01.2023.godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 12:00 sati.

Predsjednik Vijeća doktorskog studija
Prof. dr Samir Čaušević