bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
4 Januara, 2023

04
jan

Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidatkinje Irene Šeremet-Turković, MA

UNIVERZITET U SARAJEVUFAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE O B A V J E Š T E N J E MA Irena Šeremet-Turković, dipl. ing., student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Korištenje softverski definiranih mreža za uštedu energije bez kompromitiranja kvaliteta usluga...