bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest za studente o načinu uplate troškova školarine

Poštovani studenti sve uplate vezane za troškove studija od sada se uplaću po dole navedenim instrukcijama.

Primalac: Depozitni račun kantona Sarajevo, OJ Fakultet za saobraćaj I komunikacije

Račun primaoca: 141 196 53200084 75

Vrsta prihoda: 7 2 2 4 2 9

Općina: 0 7 7                         

Budžetska organizacija: 2 1 0 4 0 1 1 

Svrha doznake: prepisati iz tabele

Poziv na broj: prepisati naziv iz tabele

Tabela

Naziv / Svrha doznakePoziv na broj
Upisnina redovan studij prvi ciklus0000000001
Upisnina redovan studij drugi ciklus0000000002
Upisnina redovan studij prvi ciklus obnova0000000003
Upisnina redovan studij drugi ciklus obnova0000000004
Upisnina samofinasirajuci studij prvi ciklus0000000005
Upisnina samofinasirajuci studij drugi ciklus0000000006
Upisnina samofinasirajuci studij prvi ciklus obnova0000000007
Upisnina samofinasirajuci studij drugi ciklus obnova0000000008
Nostrifikacija diplome0000000012
Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih fakulteta u BiH0000000013
Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih fakulteta0000000014
Uplata za prijemni ispit0000000015
Prijava teme za master / Upisni materijal0000000016
Izdavanje nastavnog plana I programa0000000017
Izdavanje uvjerenja I potvrda0000000018
Izdavanje diploma0000000019
Korištenje biblioteke I informatičke opreme0000000020
Naknada za razvoj informacionog sistema0000000021
Ispis sa fakulteta0000000022
Komisijski ispit0000000023
Naknada za nepoložene ispite0000000025
Prijava I odbrana završnog rada na drugom ciklusu0000000026
Izdavanje duplikata indeksa0000000027