bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Obavijest o ovjeri zimskog i upis u ljetni semestar trećeg ciklusa studija

Ovjera zimskog semestra na trećem ciklusu studija – doktorskom studiju na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini, te upis u ljetni semestar, za akademsku 2022/2023. godinu, će biti realiziran u periodu (13.02.2023 – 24.02.2023). Početak nastave u ljetnom semestru je 27.02.2023. godine.