bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022./2023. GODINA (III UPISNI ROK)

Željeznički saobraćaj, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

1.HADŽISELIMOVIĆ AMINA (Uspjeh: 19,12, Bitni predmeti: 75,2, SUMA: 94,32)


Kompjuterske i informacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač

2.STRAŠEVIĆ ADNA (Uspjeh: 14,09, Bitni predmeti: 49,6, SUMA: 63,69)


Na konačnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o kojoj će Vijeće fakulteta donijeti odluku u roku od tri dana. Odluka Vijeća po prigovoru je konačna.