bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
10 Oktobra, 2022

10
okt

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA STUDIJSKA 2022./2023. GODINA (III UPISNI ROK)

Željeznički saobraćaj, redovni studij – troškove studija snosi osnivač 1.HADŽISELIMOVIĆ AMINA (Uspjeh: 19,12, Bitni predmeti: 75,2, SUMA: 94,32) Kompjuterske i informacijske tehnologije, redovni studij – troškove studija snosi osnivač 2.STRAŠEVIĆ ADNA (Uspjeh: 14,09, Bitni predmeti: 49,6, SUMA: 63,69) Na konačnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste, o...
10
okt

KONAČNE rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (I upisni rok)

U prilogu se nalaze KONAČNE rang liste kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini (I upisni rok) kao i upute za upis. Liste se mogu preuzeti odabirom odgovarajućeg smjera, te odgovarajuća dokumentacija potrebna za upis. Kompjuterske-i-informacijske-tehnologije-1Download Komunikacijske-tehnologije-1Download Cestovni-saobracaj-1Download Postansko-logisticke-tehnologije-1Download Zrakoplovni-saobracaj-1Download Zeljeznicki-saobracaj-1Download Drugi-ciklus-studijaDownload