bsen info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
Dr.sc Bakir Karahodža

Predmetni nastavnik/saradnik

Testiranje softvera i upravljanje kvalitetom

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : III semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Distribuirani računarski sistemi

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : II semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Napredne metode softverskog inženjerstva

Odsjek : KOMUNIKACIJE
Ciklus studija : II ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik : Dr.sc Bakir Karahodža
Semestar : I semestar
Krediti : 6 ECTS
Više informacija

Pretražite predmete