bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200
I i II ciklus

Kompjuterske i informacijske tehnologije

Studijski program “Kompjuterske i informacijske tehnologije” pruža priliku za sticanje specijaliziranih znanja o upravljanju informacijskim sistemima u saobraćajno-komunikacijskim kompanijama i drugim organizacijskim oblicima.

Potreba za izučavanjem ove oblasti na odsjeku Komunikacije Fakulteta za saobraćaj i komunikacije proizilazi iz činjenice da informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavljaju „mozak“ savremenog transporta i komunikacija. U vremenu brzih promjena, uslovljenih procesima globalizacije, novim informacijskim tehnologijama, kao i novim ekonomskim tokovima, neophodno je imati stručne i sposobne kadrove koji će pospješiti razvoj širokog spektra softverskih rješenja i aplikacija u oblasti saobraćaja i komunikacija. Zbog toga je neophodno profilisanje kadrova posebne stručnosti i specijalizacije, a to su profesionalni poznavaoci programskih jezika i alata za razvoj softverskih rješenja kao što Python, C++, C#, Java, VB.Net, HTML, MySQL i drugi. Ti kadrovi imaju tržišnu prednost jer u isto vrijeme vladaju jednako vještinama softverskog inžinjerstva i oblastima u kojima se te vještine primjenjuju.

Znanja i kompetencije koje će studenti steći nakon završenog I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Kompjuterske i informacijske tehnologije” su:

  • Sposobnost za rješavanje poslovno-orijetisanih problema uz identifikaciju, analizu, razvoj i implementaciju poslovnih rješenja zasnovanih na informacionim sistemima;
  • Mogućnosti uspješne komunikacije sa osobama koje imaju različite uloge u funkcionisanju informacionih sistema, uklučujući uloge: korisnika, menadžera, analitičara, mrežnih administratora i administratora baza podataka, transdisciplinarno povezujući znanja iz svih oblasti tehničkih nauka;
  • Razumijevanje funkcija i aplikacija na računaru u okruženju informacionog sistema i razumjevanje strukture i procesa u okviru organizacionih i poslovnih sistema;
  • Mogućnosti da planiraju, vode, organiziraju i učestvuju u timovima i timski zasnovanim projektima, koji vode organizaciju ka uspješnim i održivim rješenjima informacijskih sistema;
  • Sposobnost razumjevanja i primjene rješenja etički razmatranih problema u okruženju informacionih sistema;
  • Sposobnost kontinuiranog unaprjeđenja znanja u skladu sa tehnološkim napretkom, a uvažavajući regulatorne zahtjeve, strateške ciljeve i svakodnevno poslovanje.

Kompetencije studenata svršenika I (prvog) ciklusa studija na usmjerenju “Kompjuterske i informacijske tehnologije” biće vidljive kroz osposobljenost studenata za samostalan i timski rad u svim granama saobraćaja i komunikacija, kao i kreiranju strateških odluka sa višekriterijskim zahtjevima.