bs info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

DGTRANS Project- Transport Opasnih Materija,Trening za učitelje, Grčka

Technical University of Crete, Greece, 06-09. Jun 2023.

Project iz opusa Erasmus EDU. 16 partnera iz EU i WB, zemlje EU pomažu zemljama WB,
da urede Transport Opasnih materija, kako treba Iz Bosne i Hercegovine FSK UNSA je
partner sa kolegama UNIS, Saobraćajni Fakultet Doboj.
Oficijelni izvještaj ima na stranici FB projekta

Aktuelna problematic aiz projektnih obaveza, istraživanje iz domena opasnih materija sa
područja zapadnog balkana i druga pitanja su rješavana na ovom random sastanku.

Bilo je nauke i struke i malo upoznavanje gradova na Creta.