info@fsk.unsa.ba +387 33 565 200

Elektrotehnički sistemi u saobraćaju i komunikacijama

Odsjek
KOMUNIKACIJE, SAOBRAĆAJ
Ciklus studija
I ciklus
Predmetni nastavnik/saradnik
Dr.sc Irfan Turković
Semestar
II semestar
Krediti
6 ECTS
Time Place Room Date Range Instructor
9:00am – 11:00am KU2 Hill 122 Aug 21, 2018 – Dec 15, 2018  John Hagensy (PhD)